Планета паркета, ПТФ

352690,Краснодарский край, Апшеронск, ул. Королева, 132 8 (86152) 2-34-95